Newyddion | News

Diweddariad am Neuadd y Pentref

Ni fydd y Neuadd ar gael i’w llogi ar ôl 28 Chwefror 2024, gan fydd yn cael ei ail-ddatblygu. Gobeithiwn bydd y Neuadd newydd ar gael i’w defnyddio o Ionawr 2025, cysylltwch os hoffech drafod anghenion llogi.

Latest on the Village Hall

Please note the Hall won’t be available for hire after 28 February 2024 due to redevelopment. We hope the new Hall will be available for use from January 2025, please contact to discuss any hire requirements.