Sut i gysylltu | How to contact

Neuadd Bentref Llanddarog | Llanddarog Village Hall, SA32 8NS

I gysylltu gyda’r Ysgrifennydd:

To contact the Secretary: 

Mr Lewis Jones

Ffôn | Phone: 01267 275593 / 07583 693374

Ebost | Email: neuaddllanddarog@btinternet.com

Ar gyfer ymholiadau archebu’r neuadd plis cysylltwch gyda’r Ysgrifennydd Llogi:

For hall booking enquiries please contact the Booking Secretary:

Mrs Mair Davies

Ebost | Email: mairtorcoed@aol.com

Ffôn 01267 275271 / 07527 933331