Cysylltwch â ni | Contact Us

Cyswllt / Contact

I gysylltu â’r Neuadd defnyddiwch gyfeiriad neu ebost yr ysgrifennydd: 
To contact the Hall please use the secretary’s address or email:

Lewis Jones, Awelfryn, Llanddarog, Caerfyrddin, Sir Gâr SA32 8PA, 

Ffôn: 01267 275593 / 07583 693374

Ebost: neuaddllanddarog@btinternet.com

I gysylltu gyda’r Ysgrifennydd Llogi / To contact the Booking Secretary:

Mrs Mair Davies

Ffôn 01267 275271 / 07527 933331